Drosslar & reaktorer


Filterdrosslar - Harmonix

Problemet: Störningar och övertoner

Skiftande elkvalitet, såsom störningar och övertoner, är stora problem i dagens elektriska system. Dessa störningar orsakas ofta av icke-linjära laster, men också av faskompensering och in- och urkoppling av stora laster.

Icke-linjära laster är t ex frekvensstyrda motordrifter, mjukstartare, frekvensomriktare, svetsutrustningar, lysrörsarmaturer, UPS:er samt all utrustning med switchade nätaggregat (till exempel datorer). Vid in- och urkoppling av stora laster uppstår ofta spänningstoppar respektive -fall som kan vara skadliga för känslig utrustning.

Övertoner orsakar också en mängd andra problem: motorskador samt överhettning av kablar och transformatorer. För att skydda sig mot ovanstående behövs något som dämpar nätstörningarna på ett effektivt sätt.

Lösningen: Filterdrosslar

I många fall kan en filterdrossel vara lösningen. Filterdrosslar används i första hand för att dämpa övertoner, men också för att dämpa strömspikar från elnätet och begränsa inkopplingsströmstötar. Dessutom är filterdrosslar ett mycket kostnadseffektivt alternativ till avancerade elektroniska filter.

Tekniska data 3-fasdrosslar

Märkspänning 3*400 V
Impedans 4%
Spänningsfall/fas 9,2 V
Testspänning 5000 V
Frekvens 0-60 Hz
Märkström se tabell
Skyddsklass IP00
Omgivningstemperatur +45° C
Normer IEC 61558-2-20
Ström Typ Induktans Mått mm Vikt
A   mh A B C kg
8 3INP8 3,70 135 70 127 2,0
12 3INP12 2,40 135 75 127 2,7
18 3INP18 1,60 165 75 162 3,9
28 3INP28 1,00 165 95 162 5,7
40 3INP40 0,73 200 90 190 6,9

Drosslar och reaktorer - övriga

Antalet användningsområden för drosslar och reaktorer är så stort, att det i princip är du som kund som bestämmer hur produkterna skall utformas. Gemensamt för våra produkter är dock den höga kvaliteten på material och tillverkningsmetoder. Alla produkter är exempelvis vakuumimpregnerade med tunnflytande harts, vilket ger hög beständighet mot fukt och smuts.


3-fas reaktor

För att du skall få en uppfattning om vad vi kan åstadkomma, ger vi några exempel nedan:

  • Drosslar med eller utan järnkärna
  • Glättningsdrosslar
  • 3-fasreaktorer för faskompensering
  • Startreaktorer
  • Begränsningsreaktorer
  • Shuntreaktorer
  • Nollpunktsreaktor

Begär offert om du har speciella önskemål.